حافظ گوش میدم. موسیقی زمینه اش من رو میبره به سالها قبل … جمعه است. هوا بهاری و کوچه ها خلوت. از خانه استاد برمیگردم. قوز کرده ام و توی حال و هوای خودم قدم زنان به طرف دهنه بازار میرم. سرخوش و مستم. ابوعطا درس گرفته ام.

Advertisements